اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: نحوه ارائه در کنفرانسهای بین المللی(International presentation)
 • مدرس: دکتر نیکی رضازاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  فایل صوتی

 • عنوان: کتابدار شاد
 • مدرس: دکتر سپهری شاملو
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 8
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: اهمیت پژوهش با تاکید بر منابع اطلاعاتی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: یافتن مجله مناسب جهت انتشار مقاله
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:

  test3

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
 • مدرس: دکتر مهری پریرخ
 • سرفصل مباحث:
  هدف آموزش عالی
  پژوهش
  مهارتهای مورد نیاز برای پیشبرد پژوهش
  سواد اطلاعاتی
  نقش سواد اطلاعاتی در پیشبرد فرایند پژوهش
  هدایت پایان نامه و سواد اطلاعاتی
  نقش استاد در تشویق دانشجو به کسب و بهره گیری از سواد اطلاعاتی برای پیشبرد پژوهش
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلاید های آموزشی

 • عنوان: EndNoteآشنایی با نرم افزار
 • مدرس: فرزانه فرجامی
 • سرفصل مباحث:

         استناد دهی ، اهمیت و ضرورت آن

         شیوه های استناد دهی استاندار رایج

         انواع نرم افزارهای استناد دهی

         لزوم استفاده از نرم افزارهای استناد دهی

         نرم افزار اند نوت- مقدمه

         نرم افزار اند نوت – کاربرد

         مراحل ایجاد کتابخانه

        معرفی نسخه desktop , web نرم افزار

        نصب نرم افزار

         ایجاد کتابخانه

         معرفی قسمتهای نرم افزار ( سه قسمت مدیریت – داده ها – اطلاعات هر رکورد)

         ورود اطلاعات و ثبت داده به صورت دستی

       گردآوری و انتقال داده از طریق اینترنت

        گردآوری و انتقال داده از طریق پایگاهها

        معرفی و استفاده از پایگاههای فارسی

         معرفی و استفاده از پایگاههای لاتین

         مرتب سازی منابع از طریق عنوان، نویسنده، سال و ..

         معرفی جعبه ابزار اند نوت

         جستجو در کتابخانه

         ضمیمه کردن عکس و متن

       ارزش گذاری مقالات

         مدیریت و دسته بندی مقالات

         Import

         Expor

 • سال برگزاری: 95
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

صفحه8 از8

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء