بروشورهای بخش مرجع

marja

Referense section97

بروشور بخش مرجع (فارسی)- مهر 98

Referense section2018 بروشور بخش مرجع (انگلیسی)- آبان 97
get-to-know Reference Sources2018 بروشور آشنایی با بخش مرجع - آبان 97
reference brochure ax


بروشور بخش مرجع - مهرماه 96

 vafayat

بروشور وفیات الاعیان ( منابع تخصصی ادبیات- الهیات 1) new1

bandari

بروشور دایره المعارف جامع بندری - دریایی- آبان ماه 97

 riazi2

بروشور دانشنامه ریاضی- آبان ماه 97

picture3

بروشور مجموعه فرهنگ های سخن- دی ماه96

Picture1

بروشور چکیده و متن کامل سالنامه های ایران- آذرماه96

ax-amir encyclopedia

بروشور دانشنامه امیرالمؤمنین- دی ماه 96

بروشور دانشنامه امام علی (ع) - آذرماه 96

 Untitled

 بروشور دانشنامه فاطمی - آبانماه 96

 pic-encyc

 بروشور معرفی دانشنامه علوم اجتماعی آذر 95

enphilo


بروشور معرفی دانشنامه لاتین فلسفه آبان 95

 1

بروشور معرفی پژوهشگران معاصر ایران آبان 94

vazigah

برشور وازیگاه: فرهنگ آئین، بازی، نمایش و سرگرمی های مردم ایران پاییز 94

 ghazazvat

اطلس غزوات رسول خدا بهار 94

 Iranshahr

بروشور شهرهای ایران شهر زمستان 93

 mashaghel

بروشور معرفی مشاغل پاییز 93

 bakhsh93

آشنایی با منابع مرجع پاییز92

 farhang

بروشور فرهنگ جامع زبان فارسی بهار 93 

 fhakhna

بروشور فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا)

زمستان 92

 jahangostar

دانشنامه دانش گستر زمستان 92

 marjah92paeiz

آشنایی با منابع مرجع پاییز92

 marjah92khordad

معرفی بخش مرجع اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

خرداد 92

 dastneveshte

فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا) دی 90

 daneshkarafarini

دانشنامه کارآفرینی بهمن 90

 atlastarikh

اطلس های مهم فارسی کتابخانه : اطلس تاریخ اسلام آبان 90 

 

 ullmanns

دانشنامه شیمی صنعتی اولمن  اسفند 90

 daneshelmofana

دانشنامه علم وفناوری مک گروهیل تابستان89

 daneshravesh

دانشنامه روش های پژوهش کیفی سیج آبان 89

 atlasshie

اطلس شیعه زمستان 89

 

 tarikhnegaresh

تاریخ نگارش های عربی تابستان 88

 daneshkoodak

دانشنامه کودکان، نوجوانان و رسانه تابستان 88

 daneshelmofana2005

دانشنامه علم اطلاعات و فناوری تابستان 87

 dic art

واژه نامه هنر تابستان 87

 Chemical technology

دانشنامه تکنولوژی شیمی تابستان 87

 iranika

دایره المعارف ایرانیکا پاییز 87

 Health

دانشنامه بهداشت عمومی پاییز 87

 Science

علم و دورانهایش پاییز 87

 inforsys

دانشنامه نظام های اطلاعاتی زمستان 87

 farhasar

فرهنگ آثار بهار 86

 tclc137

مجموعه نقد و بررسی ادبیات جهان پاییز 86

 daneshzendegi

دانشنامه زندگی حیوانات زمستان 86

 holy propht

دانشنامه پیامبراکرم و اصحاب و یاران بهار 78

 life sciences

دانشنامه علوم زیستی تابستان 85

 worldscience

دایره المعارف دانشمندان جهان زمستان 78

 demokrasi

دایره المعارف دموکراسی زمستان 78

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء