شماره بازیابیEN COM ۵۴۳
عنوانکاوش اطلاعات برای رفع مشکل محصول سرد در نظرکاوی
عنوان لاتینMining information for solving cold item problem in opinion mining
نویسندهپورغلامعلی، فاطمه - pourgholamali, fatemeh
استاد راهنماکاهانی، محسن
استاد مشاورباقری، ابراهیم
مقطع تحصیلیدکتری (Ph.D)
سال دفاع از پایان نامه۱۳۹۸
رشتهمهندسی کامپیوتر - نرم افزار
توصیفگراطلاعات
توصیفگرنظرکاوی
توصیفگرسیستم های توصیه گر
توصیفگرمحصول سرد
چکیده فارسی
چکیده لاتین
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
صفحه عنوان انگلیسی چکیده انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء