شماره بازیابیEN COM ۲۲۵
عنوانروش مبتنی بر داده‌های پیوندی برای مهندسی وب با رویکرد قابلیت استفاده مجدد
نویسندهپایدار، صمد
استاد راهنماکاهانی، محسن
مقطع تحصیلیدکتری
سال دفاع از پایان نامه‎۱۳۹۳
رشتهکامپیوتر - نرم افزار
توصیفگرداده های پیوندی
توصیفگراستفاده از اطلاعات
توصیفگرمهندسی وب
توصیفگربرنامه های کاربردی وب
توصیفگرآماده سازی
توصیفگروب معنایی
چکیده فارسی
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست جداول
فهرست اشکال پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء