شماره بازیابیED LIB ۹۰
عنوانمقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم
نویسندهفتحیان دستگردی، اکرم
استاد راهنماصنعت جو، اعظم
استاد مشاور
مقطع تحصیلیکارشناسی‌ارشد
سال دفاع از پایان نامه۱۳۸۹
رشتهکتابداری و اطلاع رسانی
توصیفگراصطلاحنامه ها
توصیفگرهستی شناسی
توصیفگرنمایه سازی
توصیفگربازیابی اطلاعات
چکیده فارسی
لیست فایلها:
فهرست مطالب فهرست جداول فهرست اشکال
چکیده فارسی پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
پرسشنامه چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء