گزارش ها

عنوان گزارش

سال

دانلود

گزارش عملکرد سال 97

1398

icon-9

گزارش عملکرد فعالیت های پنج ساله مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1392-1396

 icon-9

گزارش عملکرد مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در سال 1396

1396

 icon-9

گزارش عملکرد فعالیت های چهار ساله مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1392-1395

icon-9

گزارش فعالیت های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در سال95

1395

icon-9

گزارش فعالیت های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در سال 94

1394

icon-9

گزارش بارکدگذاری منابع مرجع فارسی و لاتین

 

1394    

 icon-9

 گزارش قفسه خوانی نشریات لاتین دانشگاه فردوسی مشهد – تابستان 94

 1394

icon-9

گزارش فعالیت های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1393

icon-9 

 گزارش فعالیت های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1392

icon-9 

 گزارش عملکرد مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1391

icon-9 

 گزارش فعالیتهای صورت گرفته در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1390

icon-9 

 گزارش فعالیتهای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

1389

icon-9 

تحلیل و گزارش پرسش های گفتگوی آنلاین (چت) سال 95 بخش مرجع

1396

icon-9

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید