آیین نامه ها و دستور العملها

aeinname 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark خط مشی مجموعه سازی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین نامه وجین منابع در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین نامه استفاده از منابع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از بخش امانتicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل برگزاری کارگاههای آموزشیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از بخش اطلاع رسانیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل پذیرش منابع اهدایی icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از نشریات icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از بخش مرجع icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميليicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل پیشنهادی نحوه تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkالگوی آماده تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل استفاده از سالن مطالعه و سایت رایانه icon-9

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید