نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
بنه (نظامهای زراعتی سنتی ایران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: بنه
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷ ۱۳۶۸
مسائل کشاورزی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعدلو، هوشنگ، ۱۳۰۹- ,هوشنگ ساعدلو
موضوع: کشاورزی;زمین داری ;بنه
نشر: رواق تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۹۲۸‎ /الف‎۹‎ س‎۲
اسناد بنه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: بنه
نشر: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماع تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷
بنه، قبل و بعد از اصلاحات ارضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: بنه
نشر: توس تهران ۱۳۵۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷ ۱۳۵۳
خلاصه مقالات دومین همایش ملی "بنه" یا مروارید سبز؛ شیراز - شهریور ماه ‎۱۳۸۰
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش ملی "بنه" یا مروارید سبز (دومین: ‎۱۳۸۰: شیراز),سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مرکز تحقیقا منا...
موضوع: بنه;صادرات غیرنفتی
نشر: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مرکز تحقیقات شیراز ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۱‎ /ب‎۹‎ ه‎۸ ۱۳۸۰
ویژه دومین همایش ملی بنه یا مروارید سبز، ۷ - ‎۹ شهریور ‎۱۳۸۰ شیراز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش ملی بنه با مروارید سبز (دومین: ‎۱۳۸۰: شیراز),[برگزارکننده] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع...
موضوع: بنه
نشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۴۹۵‎ /ب‎۹‎هـ‎۸ ۱۳۸۲
; ;

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء