نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 22  
عشایر مرکزی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,تالیف جواد صفی نژاد
موضوع: ایلات و عشایر - ایران
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۷۲‎ /‎ص‎۷‎ ع‎۵‎ ‎
بنه (نظامهای زراعتی سنتی ایران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: بنه
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷ ۱۳۶۸
مبانی جغرافیای انسانی با اشاراتی به جغرافیای انسانی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,
موضوع: جغرافیای انسانی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: GF‎ ۳۳‎ /‎ص‎۷‎ م‎۲‎ ‎
فهرست مقالات جغرافیایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گنجی، محمدحسن، ۱۲۹۱-۱۳۹۱.;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,گردآورنده محمد حسن گنجی با همکاری جواد صفی نژاد...
موضوع: جغرافیا
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران -۱۳۴۱
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۶۰۰۱‎ /گ‎۹‎ ف‎۹
مونوگرافی ده طالب آباد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,از جواد صفی نژاد
موضوع: طالب آباد;جامعه شناسی روستایی
نشر: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۲۰۸۹‎ /ی‎۸‎ ص‎۷
جمعیت شناسنامه ایلات کهگیلویه، براساس اولاد - طائفه - تیره و سایر مشخصات هر ایل برای سازمان عمراه کهگیلویه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. گروه عشایری;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,تحقیق: جواد صفی ...
موضوع: ایلات و عشایر
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۲۰۹۶/۴‎ /گ‎۹‎ د‎۲
نظامهای آبیاری سنتی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: آبیاری
نشر: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماع تهران ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۳۰۷‎ /‎آ‎۱‎ ص‎۷‎ ‎
مونوگرافی ده طالب آباد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,
موضوع: طالب آباد;جامعه شناسی روستایی
نشر: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی [تهران] [۱۳۵۵] ،‎
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۲۵‎ /ط‎۲‎ ص‎۷
اسناد بنه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: بنه
نشر: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماع تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷
بنه، قبل و بعد از اصلاحات ارضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,جواد صفی نژاد
موضوع: بنه
نشر: توس تهران ۱۳۵۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۱۴۷۸‎ /الف‎۹‎ ص‎۷ ۱۳۵۳
اطلس ایلات کهگیلویه؛برای سازمان عمران کهگیلویه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,
موضوع: ایلات و عشایر
نشر: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماع تهران ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۶۹‎ /ص‎۷‎ الف‎۶
مجموعه مونوگرافی،چرام،سی سخت،باشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رخش خورشید، عزیز;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -;پارسا، حسن، ‎۱۳۳۲-,از عزیز رخش خورشید،جواد صفی نژاد،حسن پار...
موضوع: ایلات و عشایر;چرام;سی سخت;باشت
نشر: دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تخقیقات اجتماع تهران ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۷۲‎ /ک‎۹‎ ر‎۳
واژه نامه قنات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش بین المللی قنات (نخستین: ‎۱۳۷۹: یزد);آغاسی، عبدالوحید;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,گردآورندگان عبد...
موضوع: قناتها
نشر: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد یزد ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۱۱۵۳‎ /ه‎۸‎ آ‎۲ ۱۳۷۹
سد زیرزمینی قنات وزوان - میمه اصفهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -;همایش بین المللی قنات (نخستین: ‎۱۳۷۹: یزد);دادرس، بیژن، ‎۱۳۳۸-,پژوهش جواد صف...
موضوع: قناتها - ایران - اصفهان;قناتها - ایران - کنگره ها
نشر: موسسه گنجینه ملی آب ایران [تهران] ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: GB‎ ۱۱۵۴‎ /‎الف‎۶‎ ص‎۷‎ ‎
تحلیل و تفسیر مجموعه اسناد روستایی و عشایری ایران (متنی در شناخت روستاها و مزارع)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,به کوشش جواد صفی نژاد
موضوع: ایلات و عشایر;انسان شناسی;جامعه شناسی روستایی
نشر: سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیریت پژوهشهای مرد تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۶۸‎ /ص‎۷‎ ت‎۳
سفرنامه ممسنی: بانضمام یادداشت و اسناد دوره قاجاریه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرمرودی، عبدالفتاح بن نجفعلی، قرن ‎۱۳ق.;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -;فتاحی، فتح الدین,گرمرودی، فتاح، قرن ...
موضوع: ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. - اسناد و مدارک;ایلات و عشایر - ایران - وضع سیاسی و اجتماعی...
نشر: مستوفی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۶۶/۵‎ /‎گ‎۴‎ س‎۷‎ ‎
طایفه سرلک شاخه ای کهن از ایل بختیاری: بازنگاری و تحلیل دویست سند نویافته از صفوی تا عصر حاضر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سرلک، رضا، ‏‫۱۳۱۳- ‏;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,تحقیق و پژوهش رضا سرلک؛ مقدمه جواد صفی نژاد...
موضوع: سرلک;ایلات و عشایر
نشر: طهوری تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۷۲‎ /‎س‎۴۴‎ س‎۴‎ ‎
جهان نامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,به کوشش جواد صفی نژاد؛ [برای] سازمان ملی جوانان...
موضوع: جغرافیا;نقشه های جهان;جغرافیای تاریخی;ایران;کشورهای اسلامی...
نشر: اهل قلم تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: G‎ ۹۳‎ /ص‎۷‎ ج‎۹
نان سنگک: مطالعه ای مردم شناختی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روغنی، داود، ۱۳۰۱-‎۱۳۵۷;صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,داود روغنی (شاطر داود)؛ به اهتمام جواد صفی نژاد...
موضوع: نان سنگک;نان پزی
نشر: اختران تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: TX‎ ۷۷۰‎ /س‎۹‎ ر‎۹
مبانی جغرافیای انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفی نژاد، جواد، ‎۱۳۰۸ -,تالیف جواد صفی نژاد
موضوع: جغرافیای انسانی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: GF‎ ۴۱‎ /ص‎۷‎ م‎۲
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء