شماره بازیابیEN COM ۶۲۲
عنوانارائه یک چارچوب تطبیق پذیر برای پیش پردازش داده های حجیم جریانی و غیرجریانی
عنوان لاتینAn systematic framework for processing of streaming and non-streaming big data
نویسندهرضوی، سیدمحمد - razavi, seyyed mohammad
استاد راهنماکاهانی، محسن
استاد مشاورپایدار، صمد
مقطع تحصیلیدکتری (Ph.D)
سال دفاع از پایان نامه۱۴۰۰
رشتهمهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
توصیفگرداده‌پردازی
توصیفگرداده انبوه
توصیفگرفراورش
توصیفگرداده
چکیده فارسی
چکیده لاتین
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء