فایل این پایان نامه تا تاریخ 1401/01/31 قابل مشاهده نیست
عنوانشناسایی خودکار اعراب در زبان عربی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق
عنوان لاتینAutomatic Detection of Arabic Diacritics by Deep Learning Techniques
نویسندهفتاح، احمد عمران - FATTAH, AHMED
استاد راهنماکاهانی، محسن
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
سال دفاع از پایان نامه۱۴۰۰
رشتهمهندسی کامپیوتر - نرم افزار
توصیفگرعرب‌ها
توصیفگرزبان عربی
توصیفگریادگیری عمیق
توصیفگرپردازش زبان طبیعی
چکیده فارسی
چکیده لاتین
لیست فایلها:
چکیده انگلیسی فهرست مطالب فهرست منابع و ماخذ
چکیده فارسی صفحه عنوان فارسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء