شماره بازیابیEN COM ۲۲۶
عنوانارائه رویکردی مبتنی بر سنجه برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندی پیش از انتشار
نویسندهبهکمال، بهشید
استاد راهنماکاهانی، محسن
استاد مشاور
مقطع تحصیلیدکتری
سال دفاع از پایان نامه‎۱۳۹۳
رشتهکامپیوتر - نرم افزار
توصیفگرارزیابی
توصیفگرکیفیت
توصیفگرداده های پیوندی
توصیفگروب معنایی
توصیفگرهستان شناسی ها
چکیده فارسی
چکیده لاتین
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء