شماره بازیابیEN COM ۱۴۹
عنوانبهبود ترجمه ماشینی آماری انگلیسی به فارسی با استفاده از اطلاعات زبان‌شناسی
نویسندهسعیدی، رضا
استاد راهنماکاهانی، محسن
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
سال دفاع از پایان نامه۱۳۹۱
رشتهکامپیوتر - نرم افزار
توصیفگرترجمه ماشینی
توصیفگرزبانشناسی
توصیفگرمدل سازی
توصیفگرترجمه (انگلیسی به فارسی)
چکیده فارسی
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء