شماره راهنمای کنگرهHE‎ ۵۵۴۹/۵‎/آ‎۸‎ الف‎۲
سرشناسهابطحی، سیدحسین - پدیدآور
عنوانآموزش و بهسازی منابع انسانی 
شرح پدیدآورتالیف حسین ابطحی
مشخصات ظاهری‎۱۸۷ ص. مصور، جدول، نمودار
وضعیت نشرتهران; سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موسسه مطال; ۱۳۶۸
موضوعنیروی انسانی
موضوعآموزش حین خدمت
موضوعبرنامه ریزی آموزشی
توضیحاتکتابنامه.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی ۵   11503 ECFB0066897  کم استفاده
 مرکزی ۴   11502 ECFB0066886  موجود
 مرکزی ۲   11500 ECFB0066864  موجود
 مرکزی    11499 ECFB0066853  موجود

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء