شماره راهنمای کنگرهDSR‎ ۲۰۰۳‎ /الف‎۳۴‎ ب‎۹۲
سرشناسهبیات، عزیزالله - پدیدآور
عنوانجغرافیای مختصر کرمانشاه 
شرح پدیدآورتالیف عزیزالله بیات
مشخصات ظاهری‎۵۵ ص.:مصور
وضعیت نشرکرمانشاه; بی‌نا; ۱۳۳۵
موضوعکرمانشاه
موضوعکرمانشاه
توضیحاتاین نوشته قبلا ضمیمه روزنامه آریا به چاپ رسیده است.
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    72412 LEFB0143497  موجود

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء