کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهZ‎ ۶۰۱۹‎ /ک‎۲‎ ف‎۹۷
سرشناسهکتابخانه ملی ایران
عنوانفهرست توصیفی سفرنامه ها و کتابهای تاریخی روسی موجود در کتابخانه ملی ایران 
شرح پدیدآورترجمه و گردآوری محمدصادق همایونفر
مشخصات ظاهری‎۲۲۶ ص
وضعیت نشرتهران; کتابخانه ملی ایران; ۱۳۶۲
موضوعسفرنامه های روسی
موضوعایران
موضوعایران
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات ۳   80922 LEFB1062177  موجود، غیرقابل امانت
 الهیات    35462 THFB0990604  موجود، غیرقابل امانت
 علوم تربیتی    34106 EDFB7438316  موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    6973 CLFB0571463  موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء