کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهZ‎ ۶۰۱۹‎ /ک‎۲‎ ف‎۹۱
سرشناسهکتابخانه ملی تهران
عنوانفهرست توصیفی سفرنامه های انگلیسی موجود در کتابخانه ملی ایران 
شرح پدیدآورگردآورنده محمدتقی پوراحمد جکتاجی
مشخصات ظاهریث، ‎۲۶۴ ص
وضعیت نشرتهران; انتشارات کتابخانه ملی; [۱۳۵۵]
موضوعسفرنامه های انگلیسی
موضوعایران
توضیحاتص. ع. به انگلیسی:.Descriptine catalogue if the english itineraries in the national library of Iran
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 یوسفی (ادبیات)    9248 LEFB1062223  موجود، غیرقابل امانت
 الهیات    21472 THFB0990590  موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع)    3963 CLFB0571531  موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء