کتاب مرجع
شماره راهنمای کنگرهZ‎ ۶۰۱۹‎ /ک‎۲‎ ف‎۹
سرشناسهکتابخانه ملی تهران
عنوانفهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران 
شرح پدیدآورگردآورنده شهلا بابازاده
مشخصات ظاهری‎۱۲۳ ص.: نمونه، عکس
وضعیت نشرتهران; وزارت فرهنگ و هنر، کتابخانه ملی ایران; [۱۳۵۷]
موضوعسفرنامه های آلمانی
موضوعایران
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 الهیات    53908 THFB0990589  موجود، غیرقابل امانت
 علوم تربیتی    34108 EDFB7438317  موجود، غیرقابل امانت
 ادبیات    9901 LEFB1062188  موجود، غیرقابل امانت
 مرکزی (مرجع) ۲   7009 CLFB0571474  موجود، غیرقابل امانت

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء