شماره راهنمای کنگرهHM‎ ۶۰۶‎ /‎ف‎۲‎ گ‎۹‎ ‎
سرشناسهگیدنز، آنتونی - پدیدآور
عنوانمسائل محوری در نظریه اجتماعی: کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی سعاد ۲‎ سلسله‌ی متن فکر؛ :‎۳
شرح پدیدآورآنتونی گیدنز؛ [ترجمه] محمد رضایی
مشخصات ظاهری‎۲۸۳ ص
وضعیت نشرتهران; سعاد; ۱۳۸۴
موضوعجامعه شناسی
موضوعساختارگرایی
موضوعکارکردگرایی (علوم اجتماعی)
توضیحاتعنوان اصلی: Central problems in Social theory: action, Structure and contradiction in Social analysis
توضیحاتکتابنامه: ص. [۲۴۳]-‎۲۸۳
توضیحاتنمایه
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    17181 ECFB0211198  موجود

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء