شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۶‎ /‎س‎۸۲‎ ‎ ‎ ‎
سرشناسهسمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی (دومین: ۱۳۸۰ : مشهد)
عنوانمجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی 
شرح پدیدآوربرگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم
مشخصات ظاهری‎۱۰۴۰ ص
وضعیت نشرمشهد; دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مشهد، دبیرخانه سمینار; ۱۳۸۰
موضوعاسلام و پزشکی
موضوعاخلاق پزشکی (اسلام)
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید (فیلم‌‌های آموزشی بخش امانت)
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی ۲   46014 CLFB5119444  موجود
 مرکزی    33962 CLFB0278816  موجود

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء