اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: چگونه مجله مناسب را برای انتشار مقاله خودپیدا کنیم؟
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: فن بیان و سخنوری
 • مدرس: دکتر رویا یداللهی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: ذهنيت كارآفرينانه
 • مدرس: دکتر رضا لطفی
 • سرفصل مباحث:

   

 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: نکات کاربردی و عملی نگارش مقالات علمی (ویژه دانشجویان علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: روش نگارش مقالات مروری
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: موج سواري بر الگوريتم گوگل: جستجوي پيشرفته گوگل
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

   

 • عنوان: ایجاد، ویرایش و یکدست‌سازی پروفایل‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی: با رویکرد علم‌سنجی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی و بهار قادری
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء