اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: نکات کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبل ازارائه پروپوزال
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنائی با روش های پزوهشی کیفی با تاکید بر گراندد تئوری
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley
 • مدرس: بهار قادری
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: دسترسی آزاد به پایگاهها و منابع اطلاعاتی
 • مدرس: خانم فاطمه ذاکری فرد و فاطمه هراتیان
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنایی با روش‌های پژوهش کیفی با تأکید بر نظریه زمینه‌ای (داده‌بنیاد یا گراندد تئوری)
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: گزارش نویسی (و یژه دانشجویان علوم انسانی )
 • مدرس: دکتر فرزانه سادات علوی زاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: روشهای آماری با نرم افزار Spss
 • مدرس: خانم منصوره روشن نژاد
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 10
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء