اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: مقاله نویسی از پایان‌نامه/ رساله (بررسی یک تجربه عملی)
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 1402
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: تالار مجازی کتابخانه مرکزی به صورت مجازی و اتاق 44 به صورت حضوری
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدها

 • عنوان: آشنایی با نکته‌های پروپوزال‌نویسی
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 1402
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق شماره 44 کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

   

 • عنوان: ارزیابی و انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 1401
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: تالار مجازی کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدها

 • عنوان: متون علمی خود را ویراستاری کنید (با تاکید بر ویراستاری صوری)
 • مدرس: نعیمه ظریف قاسمیان
 • سال برگزاری: 1401
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: تالار مجازی کتابخانه مرکزی به صورت مجازی و اتاق 44 به صورت حضوری
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدها

 • عنوان: رزومه‌نویسی علمی به زبان انگلیسی
 • مدرس: دکتر محبوبه آستانه
 • سال برگزاری: 1401
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: کارگاه آموزشی نرم افزار پژوهیار استناددهی و سازماندهی منابع
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 1400
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: به صورت مجازي
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: استراتژی‌های کارآمد منابع اطلاعاتی
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سال برگزاری: 1400
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه مجازی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

صفحه1 از8

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء