نشست های علمی

 • عنوان نشست: سير تكوين لايه هاي وب معنايي در بررسي جايگاه هستي شناسي‌ها
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 4
 • ماه: خرداد
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: چارچوب اقتصاد داده بنیان
 • نام سخنران: دکتر رحمت‌الله فتاحی و دکتر مصطفی امینی
 • روز: 28
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 1401
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: حضوری و مجازی در تالار مجازی کتابخانه و سالن شورا در نشست حضوری
 • عنوان نشست: روابط مفهومی همبسته بنیادین در شکل‌گیری سازمان‌های دانش نوین
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 21
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: روابط مفهومی بنیادین در شکل‌گیری سازمان‌های دانش نوین
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 7
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: روابط معنایی و مفهومی از دیدگاه زبان شناسی و منطق
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 4
 • ماه: اسفند
 • سال: 1400
 • ساعت: 11-13
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: گراف مفهومی: زیرساخت ساختار هستی شناسی ها
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 24
 • ماه: فروردین
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-13
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: معرفی انواع سازمان‌های دانش و روش رتبه‌بندی آن‌ها
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 20
 • ماه: بهمن
 • سال: 1400
 • ساعت: 1
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: طرح دیالکتیک در سیر تحول نظام‌های سازمان دانش
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 6
 • ماه: بهمن
 • سال: 1400
 • ساعت: یک ساعت
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء