نشست های علمی

 • عنوان نشست: آشنایی باftp
 • نام سخنران: مهندس سعید نور علیزاده
 • روز: 11
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
 • نام سخنران: دکتر سلمان ساکت
 • روز: 12
 • ماه: بهمن
 • سال: 95
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: وب2 و کتابداران
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 29
 • ماه: دی
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: نشست علمی در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی: توانیابی که توانمند شد
 • نام سخنران: دکتر محسن مشایخی
 • روز: 25
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 96
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: چگونه بنویسیم:تالیف کتاب
 • نام سخنران: دکتر مجید میرزا وزیری
 • روز: 13
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
صفحه6 از6

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء