نشست های علمی

 • عنوان نشست: خلاقیت در پژوهش: تحلیل عناصر و عوامل نوآوری در پژوهش در چارچوب نظریه‌های خلاقیت
 • نام سخنران: دکتر رحمت‌الله فتاحی
 • روز: 20
 • ماه: آذر
 • سال: 1400
 • ساعت: یک ساعت
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: همگرایی در انواع نظام‌های سازمان دانش
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 22
 • ماه: دی
 • سال: 1400
 • ساعت: 11-13
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: مبانی نظری در ایجاد نظام های شناختی و معنایی در ذهن انسان
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 8
 • ماه: دی
 • سال: 1400
 • ساعت: یک ساعت و بیست دقیقه
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: آشنایی با بدنه دانش مدیریت داده
 • نام سخنران: دکتر مصطفی امینی
 • روز: 24
 • ماه: آذر
 • سال: 1400
 • ساعت: 2
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: پیش‌نشست اولین همایش بین‌المللی فعالیت‌های داوطلبانه: فرصتی برای پویاسازی و توسعه خدمات در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز آرشیوی
 • نام سخنران: دکتر روح‌اله اسلامی؛ دکتر حسین اکبری و دکتر زهره عباسی
 • روز: 22
 • ماه: آذر
 • سال: 1400
 • ساعت: 12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: كتابخانه هوشمند به سوی آينده
 • نام سخنران: دکتر مهدی چم پور
 • روز: 26
 • ماه: آذر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: عوامل موثر بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در استفاده از منابع و خدمات: ارائه الگوی پیشنهادی
 • نام سخنران: دکتر هادی هراتی
 • روز: 28
 • ماه: مهر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: درمان لذت‌بخش: کاربرد کتاب درمانی در کتابخانه‌ها
 • نام سخنران: دکتر مهری پریرخ
 • روز: 9
 • ماه: بهمن
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء