نشست های علمی

 • عنوان نشست: مهندسی مجدد اصطلاح‌نامه چندزبانه فرهنگی ایران (مشهور به اصفا) به شبه هستی‌شناسی
 • نام سخنران: دكتر سعيده اكبري داريان
 • روز: 4
 • ماه: آبان
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-13
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: مهندسي مجدد مفهومي اصطلاحنامه به هستي شناسي: مرحله تبيين ويژگي ها يا متعلقات شيئي و داده اي
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 23
 • ماه: شهریور
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-13
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: مهندسی مجدد مفهومی اصطلاحنامه در تدوين طرح مفهومی هستی شناسی سبك
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 9
 • ماه: شهریور
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: مراحل مهندسی مجدد اصطلاحنامه در تدوین طرح مهندسی هستی شناسی: تدوین سند مهندسی مجدد
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 26
 • ماه: مرداد
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: بازنمایی روابط معنایی، مجموعه‌ها و شیوه نمایه‌سازی مدارک در محیط وب از طریق واژگان هسته SKOS در قالب گراف RDF
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 5
 • ماه: مرداد
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: بازنمایی طرح مفهومی اصطلاحنامه از طریق واژگان هسته SKOS در قالب گراف RDF به منظور دسترس پذیری در محیط وب
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 15
 • ماه: تیر
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: انواع هستی‌شناسی‌ها بر اساس سطح رسمی بودن، دامنه يا ميزان جزئی نگری
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 1
 • ماه: تیر
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان نشست: انواع هستی‌شناسی‌ها بر اساس بازنمایی دانش، رویکرد و سطح رسمی بودن آن
 • نام سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی
 • روز: 18
 • ماه: خرداد
 • سال: 1401
 • ساعت: 11-12
 • محل برگزاری: تالار مجازی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه1 از6

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء