همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کارشناس بخش علم سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل:

  b.ghaderi.libindexgmail.com

 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 38806523
 • آدرس ایمیل:

  z-ghadamgahiindexstaff.um.ac.ir

 • سمت: رئیس اداره تامین و ساماندهی منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806519
 • آدرس ایمیل:

  ghezeli-la@um.ac.ir

 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 38806546
 • آدرس ایمیل:

  m-lariindexum.ac.ir

 • سمت: کتابدار بخش مخزن
 • شماره تلفن: 05138806532
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس ساماندهی منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806528
 • آدرس ایمیل:

  moradikhahindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 38806529
 • آدرس ایمیل:

  sa-mousaviindexum.ac.ir

 • سمت: کتابدار بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806524
 • آدرس ایمیل:

  momeni.m.naser1990indexgmail.com

صفحه3 از3

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء