همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کارشناس ساماندهی منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806517
 • آدرس ایمیل:

  sameniindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ساماندهی منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806571
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: کارشناس مسئول خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 05138806541
 • آدرس ایمیل:

  talaeeindexum.ac.ir

 • سمت: کتابدار بخش مخزن (امانت)
 • شماره تلفن: 05138806536
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

 • سمت: کتابدار بخش مخزن(امانت)
 • شماره تلفن: 05138806537
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: مسئول دفتر، دبیرخانه وکارگزینی و بایگانی مسئول طرح امین (امانت بین کتابخانه ای) و کارشناس دیداری و شنیداری)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806503
 • آدرس ایمیل:

  tarhaminindexum.ac.ir

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء