همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: مسئول بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806510
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کتابدار مخزن(امانت)
 • شماره تلفن: 05138806537
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس ارشد سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806576
 • آدرس ایمیل:

  dehestani900indexyahoo.com

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها
 • شماره تلفن: 05138806547
 • آدرس ایمیل:

  thesisindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش اطلاع رسانی
 • شماره تلفن: 05138806574
 • آدرس ایمیل:

  njrh1365indexgmail.com

 • سمت: کارشناس ارشد بخش آموزش و ارتباطات
 • شماره تلفن: 05138806572
 • آدرس ایمیل:

  z-rezazadehindexwali.um.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806514
 • آدرس ایمیل:

  roohbakhshindexferdowsi.um.ac.ir

صفحه1 از4
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء