همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کتابدار بخش مخزن(امانت)
 • شماره تلفن: 05138806544
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • آدرس ایمیل:

  m_arzanianindexyahoo.com

 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 05138802488
 • سمت: کارشناس مسئول تامین منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806510
 • آدرس ایمیل:

  Cent-acquisitionindexum.ac.ir

  imantalabindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس بخش اطلاع‌رسانی
 • شماره تلفن: 05138806522
 • آدرس ایمیل:

  r.sartip@um.ac.ir

 • سمت: کارشناس آموزش و اطلاع‌رسانی
 • شماره تلفن: 05138806530
 • آدرس ایمیل:

  cent-libindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس تامین منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806576
 • آدرس ایمیل:

  dehestani900indexyahoo.com

 • سمت: رئیس اداره کتابخانه مرکزی
 • شماره تلفن: 05138806547
 • آدرس ایمیل:

  thesisindexum.ac.ir

صفحه1 از4

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء