همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کتابدار آماده ساز نهایی )سازماندهی منابع(
 • شماره تلفن: 05138806570
 • آدرس ایمیل:

  eghbalianindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806510
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناسسفارشات
 • شماره تلفن: 05138806512
 • آدرس ایمیل:

  ajavidi2000indexyahoo.com

 • سمت: کتابدار مخزن(امانت)
 • شماره تلفن: 05138806537
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس ارشد سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806576
 • آدرس ایمیل:

  dehestani900indexyahoo.com

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها
 • شماره تلفن: 05138806547
 • آدرس ایمیل:

  thesisindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس
 • شماره تلفن: 05138806574
 • آدرس ایمیل:

  njrh1365indexgmail.com

صفحه1 از4
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء