راهنماهای آموزشی (13)

 • تهیه‌کننده: سوده شعایی، نفیسه دری‌فر و شهربانو صادقی گورجی
 • سال: ،1399 1402
 • تهیه‌کننده: محمد نظام‌دوست
 • سال: 1402
 • تهیه‌کننده: بخش اطلاع رسانی
 • سال: 1402
 • تهیه‌کننده: مژگان روح بخش
 • سال: 1400
 • تهیه‌کننده: بهار قادری
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: محمد نظامدوست
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: فاطمه فولادی،نفیسه دری‌فر
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: الهام قنبری دانشجوی کرشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و نفیسه دری‌فر کارشناس بخش آموزش و اطلاع‌رسانی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: نفیسه دری‌فر کارشناس بخش آموزش و اطلاع‌رسانی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: نفیسه دری‌فر،الناز دارآفرین - دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • سال: 1399

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء