راهنماهای آموزشی (11)

 • تهیه‌کننده: بهار قادری
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: مژگان روح بخش
 • سال: 1400
 • تهیه‌کننده: فاطمه فولادی،نفیسه دری‌فر
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: نفیسه دری‌فر و شهربانو صادقی گورجی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: الهام قنبری دانشجوی کرشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و نفیسه دری‌فر کارشناس بخش آموزش و اطلاع‌رسانی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: نفیسه دری‌فر کارشناس بخش آموزش و اطلاع‌رسانی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: سوده شعائی و نفیسه دری‌فر
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: نفیسه دری‌فر،الناز دارآفرین - دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: نفیسه دری‌فر و شهربانو صادقی گورجی
 • سال: 1399
 • تهیه‌کننده: محمد نظامدوست
 • سال: 1399

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء