طلائی برآبادی، محمد جعفر

 • نام خانوادگی: طلائی برآبادی
 • نام: محمد جعفر
 • سمت: کارشناس مسئول خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 05138806541
 • آدرس ایمیل:

  talaeeindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(9 رای‌ها)
    1880   دفعه
 • شرح وظایف جناب آقای محمد جعفر طلائی برآبادی به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. سرپرستی، هماهنگی و نظارت برفعالیت های بخش
  2. ایجاد هماهنگی در خصوص امور مربوط به مرخصی همکاران
  3. برنامه ریزی و تقسیم بندی وظایف همکاران
  4. ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان
  5. ارزیابی دوره ای سیستم سیماد جهت ارتقاء
  6. انجام مکاتبات اداری
  7. درخواست موارد مورد نیاز بخش
  8. تایید مرخصی همکاران
  1. تعریف وتعیین گروه های قفسه خوان
  2. تقسیم بندی رده ای کتابها بین گروه های قفسه خوان
  3. آموزش گروه های قفسه خوان برای شروع کار
  4. ثبت کتابها در نرم افزار قفسه خوان و تطبیق اطلاعات کتاب با سیستم
  5. زدن مهر به تمامی کتابهای ثبت شده در نرم افزار قفسه خوان
  6. جدا سازی کتابهای اشکالی و مخدوش
  7. گزارش گیری از کتابهای مفقودی
  8. بررسی لیست کتابهای مفقودی در قفسه ها براساس رده
  9. ارسال کتابهای اشکالی به بخش فنی برای رفع اشکال
  10. بررسی گزارش روزانه گروههای قفسه خوان
  11. گزارش گیری از لیست نهایی کتابهای مفقودی از نرم افزار قفسه خوان
  12. ارسال لیست نهایی کتابهای مفقودی و نامه مربوطه به بخش فنی و سفارشات
  1. گزارش گیری از منابع کم استفاده در سیستم براساس رده
  2. جداسازی کتابهای کم استفاده مطابق لیست از قفسه ها
  3. ثبت در سیستم نرم افزاری کتابخانه
  4. تنظیم نامه و ارسال لیست کتابهای کم استفاده به بخش سفارشات جهت خروج از اموالی کتابخانه
  1. طراحی و نصب انواع راهنماها در مخزن برای مراجعان
  2. تهیه اطلاعیه ها و نصب آنها در معرض دید مراجعان
  1. همکاری در امور بازدید کنندگان
  1. برگزاری کارگاه های اموزشی برای دانشجویان جدیدالورود
  2. آموزش مراجعان از طریق تورهای بازدید از کتابخانه
  1. شناسایی و اعلام اشکالات سامانه
  2. پیگیری رفع اشکالات سامانه
  3. ایجاد دسترسی برای اعضا
  4. کمک در طراحی قسمتهای مختلف سامانه
  1. دریافت دعوتنامه
  2. شرکت در جلسه
  3. انجام یا پیگیری وظایفی که در کمیته محول شده است
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری
  2. آموزش فعالیت ها
  3. نظارت و کنترل فعالیت ها
  4. امتیازدهی به کارورز
 • مسئول مستقیم: شهربانو صادقی گورجی
 • نوع استخدام: رسمی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء