فراشباشی آستانه، محبوبه

 • نام خانوادگی: فراشباشی آستانه
 • نام: محبوبه
 • سمت: کارشناس ارشد بخش مرجع و گنجینه‌های اهدایی
 • شماره تلفن: 05138806553
 • آدرس ایمیل:

  marjaclindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    2255   دفعه
 • شرح وظایف سرکار خانم محبوبه فراشباشی آستانه به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. مراجعه حضوری و مصاحبه با مراجعان جهت تشخیص نیاز
  2. آموزش جستجو منابع از سیستم کتابخانه
  3. ارائه منابع مرجع
  4. آموزش استفاده از منابع
  5. رفع اشکلات و سوالات احتمالی و معرفی منابع مورد نیاز بیشتر
  6. پر کردن فرم جهت تکثیر
  7. دریافت کارت دانشجو و تحویل کتاب به وی
  8. برگرداندن کتاب و تحویل کارت به وی
  9. چیدمان کتاب در قفسه
  1. مصاحبه مرجع در خصوص اطلاعات مورد نیاز مراجعه کننده
  2. بررسی محتوایی منابع و فراهم آوری مطالب و ارائه به مراجعه کننده
  3. مصاحبه مجدد مبنی بر رفع نیاز و کسب رضایت فرد
  4. پر کردن فرم تکثیر
  5. دریافت کارت دانشجو و تحویل کتاب به وی
  6. برگرداندن کتاب و تحویل کارت به وی
  7. چیدمان کتاب در قفسه
  1. دریافت سوال از طریق ایمیل، تلفن
  2. بررسی سوال و جستجوی جواب در منابع
  3. پاسخ به سوالات چت
  1. همکاری در امور بازدیدها
  1. شرکت در جلسات کمیته آموزش
  2. دریافت دعوتنامه
  3. شرکت در جلسه
  1. دریافت دعوتنامه
  2. شرکت در جلسه
  3. انجام یا پیگیری وظایفی که در کمیته محول شده
  1. دریافت کتاب ها از بخش سازماندهی
  2. کنترل منابع (لیبل، بارکد و...)
  3. ثبت بازگشت منابع درسیستم سدف
  4. تهیه لیست کتاب های جدید جهت درج در سایت وارسال به مسئول صفحه خانگی بخش
  5. چیدمان کتاب ها در قفسه تازه های مرجع
  6. چیدن کتاب ها در قسفه های مربوط پس از دو ماه
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری و پر کردن فرم
  2. آموزش فعالیتها
  3. نظارت و کنترل فعالیتها
  4. امتیاز دهی به کارورز
  1. مرتب سازی قفسه ها
  2. قفسه گردانی و تنظیم مجدد منابع
  1. مرتب سازی و تنظیم الفبایی منابع جدید
  2. تایپ و صفحه آرایی
  3. ارسال به مسئول بخش جهت تایید و درج در صفحه خانگی
  4. چاپ و نصب لیست در برد
  1. شناسایی منابع از طریق سایت ناشران، بروشورها، اینترنت
  2. تهیه لیست چاپی و الکترونیکی به بخش سفارش جهت خرید از نمایشگاه
  3. مشارکت وهمکاری وانتخاب منابع از نمایشگاه با بخش سفارش
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. شناسایی منابع
  2. تنظیم آدرس های سایت ها براساس الفبا و ارسال فایل آن به مسئول بخش
  3. درج آدرس های سایت های فارسی و لاتین پس از تایید مسئول در صفحه خانگی
  1. جمع آوري مطالب مورد نياز تایپ، ویرایش و صفحه آرایی
  2. ارسال به مديريت جهت تاييد مطالب
  3. ارسال به امور عمومي جهت چاپ
  1. تهیه مطالب مورد نیاز
  2. ویرایش
  3. ارسال به مسئول جهت درج در نشریه الکترونیکی
  1. جدا سازی منابع فرسوده جهت مرمت سازی و چسب کاری دربخش
  2. مرمت سازی منابع فرسوده
  3. چیدمان کتاب های مرمت شده در قفسه
  1. جدا سازی منابع ازقفسه و فراخوانی اطلاعات کتابشناختی از سدف و ثبت در آن
  2. تهیه لیست از منابع ارسالی به مسئول
  3. تهیه لیست از منابع ارسالی به مسئول
  4. دریافت منابع از مسئول بخش
  5. چیدمان کتاب در قفسه
  1. مرتب سازی منابع در قفسه ها براساس رده
  2. دریافت لیست منابع از مسئول بخش
  3. آمارگیری (قفسه خوانی) منابع و کنترل و مهرزنی، جمع آموری منابع اشکالی جهت اصلاح وارسال آن به مسئول بخش، دریافت منابع اصلاح شده و چیدن آن در قفسه
  4. مرتب سازی مجدد قفسه ها درصورت نیاز
  1. جدا سازی منابع وجینی درزمان فقسفه خوانی و طول سال
  2. تهیه لیست منابع وجینی و ارسال آن به مسئول بخش
  1. جدا سازی منابع وجینی در زمان قفسه‌خوانی و در طول سال دريافت مقالات از نويسندگان
  2. ارجاع مقاله به داوران
  3. دريافت مقاله از داور و كنترل نهايی توسط سردبير و مديرمسئول نشريه
  4. ارسال مقالات جهت صفحه آرائی و چاپ
  5. انجام امور فنی سامانه نشريات و رفع مغايرت‌ها و ايرادات
 • مسئول مستقیم: محمود صدیقی
 • نوع استخدام: پیمانی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء