دهستانی، رقیه

 • نام خانوادگی: دهستانی
 • نام: رقیه
 • سمت: کارشناس تامین منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806576
 • آدرس ایمیل:

  dehestani900indexyahoo.com

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    1097   دفعه
برچسب‌ها
 • شرح وظایف سرکار خانم رقیه دهستانی به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. بررسی درخواست های رسیده در پرتال سفارش کتاب فارسی شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، دفتر ثبت الکترونیکی سدف و ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های چاپی
  2. ب-کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب فارسی در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل آدینه بوک ، کتابیران و یا گوگل و ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت خرید
  3. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن و یا نیافتن اطلاعات صحیح، پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت پیگیری و یا بررسی مجدد
  4. گزارش گیری از کتاب های در دست اقدام به خرید و آماده سازی لیست نهایی
  5. دریافت کتاب های خریداری شده از کارگزار و بررسی کتاب ها و فاکتورها
  6. تحویل کتاب ها به همراه فاکتورها به همکاران بخش سفارشات جهت آماده سازی، ثبت، قبض انبار و...
  7. دریافت و بررسی گزارش کتاب هایی که کارگزار به هر دلیلی نتواسته است تهیه نماید
  8. پاسخ به سفارش دهنده برای کتاب هایی که قابل تهیه نبوده اند به همراه توضیحات لازم
  9. نظرخواهی حضوری یا تلفنی از همکاران بخش مرجع و امانت جهت نیاز به تهیه کتابهای درخواستی مراجعین، جهت اعلام نظر کارشناسی
  1. بررسی درخواست های رسیده در پورتال سفارش کتاب لاتین برای هر عنوان کتاب چاپی شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، دفتر ثبت الکترونیکی سدف ، سفارشات در دست اقدام و چک کردن پیش فاکتور کتاب هایی که قرار است کارگزار تهیه کتاب چاپی بفرستدو ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های چاپی
  2. ب- کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب های لاتین در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل کتابخانه کنگره، امازون ، گوگل بوک و غیره ...
  3. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن و یا نیافتن اطلاعات صحیح پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت پیگیری و یا بررسی مجدد
  4. د- در صورتی تکراری نبودن کتاب، پس از تکمیل اطلاعات کاربرگ درخواست کتاب، درخواست مورد نظر جهت تایید برای نماینده گروه اموزشی ارسال می گردد و پس از تایید وی درخواست برای مسئول سفارشات فرستاده شده تا سفارش به جریان بیفتد که شامل مراحل زیر است :
  5. 1-درخواست پیش فاکتور از کارگزار مربوطه در صورت موجود بودن کتاب و دریافت پیش فاکتور
  6. 2- پی گیری پرداخت مبلغ پیش فاکتور برای نصف مبلغ مورد درخواست کارگزار و ارسال فیش برای کارگزار
  7. 3- دریافت کتاب به همراه اصل فاکتور و بررسی صحت کتاب دریافت شده و مبلغ فاکتور
  8. 4- پیگیری پرداخت مابقی مبلغ کتاب پس از تایید صحت کتاب و مبلغ آن
  9. پاسخ به سفارش دهنده برای کتاب های لاتینی که قابل تهیه نبوده اند به همراه توضیحات لازم
  10. ارسال کتابهای لاتین تهیه نشده به کارگزار تهیه منابع الکترونیکی
  1. بررسی درخواست های رسیده در پرتال سفارش کتاب لاتین که تنها نسخه الکترونیکی را تیک زده باشند شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، سامانه پاد، وب سایت های ارائه دهنده کتاب های الکترونیکی و سفارشات الکترونیکی در دست اقدام و ارسال فایل دانلود شده برای درخواست کننده در صورت عدم موجود بودن ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های الکترونیکی
  2. ب- کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب های الکترونیکی لاتین در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل کتابخانه کنگره، امازون ، گوگل بوک و غیره ...
  3. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن فایل الکترونیکی و یا نیافتن اطلاعات صحیح پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت ارسال فایل، پیگیری و یا بررسی مجدد
  4. د- در صورتی تکراری نبودن سفارش و عدم وجود فایل الکترونیکی کتاب، پس از تکمیل اطلاعات کاربرگ درخواست کتاب، درخواست مورد نظر جهت اقدام به خرید کتاب های الکترونیکی برای مسئول بخش سفارشات فرستاده می شود.
  5. ه- پس از دریافت لینک یا فایل کتاب از کارگزار، لینک یا فایل مربوطه برای درخواست کننده از طریق پاسخ به سفارش ارسال می گردد
  6. ارسال درخواست به کارگزار دیگر در صورت عدم تهیه توسط کارگزار اول
  7. و. پاسخ به سفارش برای کتاب هایی که امکان تهیه فایل الکترونیکی آن ها به هر دلیلی مقدور نبوده است.
  1. دریافت کاتالوگ چاپی کتاب های ناشران مختلف شرکت کننده در نمایشگاه قبل از یرگزاری نمایشگاه و آماده سازی جهت ارسال به گروه های آموزشی
  2. همکاری با مسئول بخش سفارشات جهت اقدامات لازم برای برگزاری نمایشگاه و انجام فعالیت های زیر در زمان برگزاری نمایشگاه: 1- چک کردن عناوین پیش فاکتور های دریافتی جهت عدم خرید تکراری در سیماد و دفتر ثبت الکترونیکی سدف
  3. 2- خرید و جمع آوری کتاب ها ی نمایشگاه مطابق با پیش فاکتور
  4. 3. چک کردن فاکتور با کتاب ها و شماره گذاری
  5. 4. تحویل کتاب ها به همراه فاکتور به همکاران بخش جهت آماده سازی، ثبت، قبض انبار و ...
  1. تهیه لیست کتابهای مورد نیاز
  2. خرید کتاب از فروشگاه های کتاب سطح شهر
  1. ارسال درخواست برای کارگزار در خصوص دریافت سی دی کتاب های الکترونیکی ( هر سه ماه یکبار)
  2. 2-ارسال سی دی دریافتی از کارگزار کتاب الکترونیک به مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی جهت آپلود کلی کتاب ها در پایگاه پاد
  3. 3- برگشت سی دی ها از مرکز کامپیوتر و بررسی اطمینان از قرارگیری کتاب ها در پاد و بایگانی سی دی ها
  1. تماس با مسئول سیویلیکا و در خواست شارژ دوره ای
  2. پیگیری دریافت فاکتور اصلی برای پرداخت حق شارژ
  3. اسکن و ارسال فیش واریزی برای شرکت سیویلیکا
  1. دريافت معرفي نامه و تعيين برنامه كاري
  2. آموزش فعاليتها
  3. نظارت و كنترل فعاليتها
  4. امتياز دهي به كارورز
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. دریافت کتاب‌ها
  2. زدن مهر ثبت و مهر اموال
  3. نصب تگ مغناطیسی به کتاب‌ها
  4. الصاق بارکدهای چاپی به پشت کتاب‌ها
  5. ورود مشخصات کتاب‌های فارسی و لاتین تهیه شده در بانک اطلاعاتی موجود در بخش سفارشات
  6. نوشتن شماره ثبت و شماره اموال گرفته شده از سیستم سدف، در کتاب‌های ثبت شده
  7. تهیه قبض انبار برای کتاب‌های فارسی و لاتین خریداری شده و ارائه آنها جهت بررسی به جمع‌دار اموال
  1. دریافت کتاب‌ها
  2. زدن مهر ثبت و مهر اموال
  3. نصب تگ مغناطیسی به کتاب‌ها
  4. الصاق بارکدهای چاپی به پشت کتاب‌ها
  5. ورود مشخصات کتاب‌های فارسی و لاتین تهیه شده در بانک اطلاعاتی موجود در بخش سفارشات
  6. نوشتن شماره ثبت و شماره اموال گرفته شده از سیستم سدف، در کتاب‌های ثبت شده
  1. بررسی و شناسایی سایت‌های مربوط به کتاب‌های فارسی و لاتین الکترونیکی
  2. شناسایی سایت‌ها از نظر میزان همپوشانی موضوعی و میزان ارائه خدمات
  3. تهیه و ارائه گزارش‌های لازم در مورد سایت‌های بررسی شده به مسئول بخش
  1. دریافت کاتالوگ چاپی کتاب‌های ناشران
  2. آماده‌سازی کاتالوگ‌ها و ارسال به گروه‌های آموزشی
  3. بررسی درخواست‌های رسیده در پرتال سفارش کتاب فارسی و کامل نمودن مشخصات در صورت نیاز
  4. ارسال درخواست‌های تایید شده برای مسئول بخش سفارشات
  5. ارسال پاسخ به درخواست‌های تکراری و ناقص
  6. تهیه فهرست کتاب‌های درخواست شده براساس حروف الفبای ناشران
  7. حضور در نمایشگاه بین‌المللی خرید کتاب تهران
  8. خرید کتاب‌ها و ارسال از طریق پست و یا ارسال به کارگزار جهت خرید
  9. دریافت کتاب‌ها و تفکیک آنها مطابق فاکتور و کنترل صحت آنها
  10. پیگیری کتاب‌های فارسی و لاتین سفارش داده شده در نمایشگاه از طریق تلفن، ایمیل و ...
 • مسئول مستقیم: پریوش ایمان طلب
 • نوع استخدام: رسمی

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء