ذاکری فرد، فاطمه

  • نام خانوادگی: ذاکری فرد
  • نام: فاطمه
  • سمت: رئیس اداره کتابخانه مرکزی
  • شماره تلفن: 05138806547
  • آدرس ایمیل:

    thesisindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    2505   دفعه

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء