گزارش نشست علمی کتابداران دانشگاه فردوسی با رویکردی جدید

دکتر فتاحی

 

گزارش نشست علمی کتابداران دانشگاه فردوسی با رویکردی جدید

 

روز شنبه 12 دی ماه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد درجلسه ای با سخنرانی آقای دکتر رحمت الله فتاحی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی شرکت کردند . دراین نشست که از ساعت 12 الی 14 در محل اتاق شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار گردید، دکتر فتاحی " رویکردهای نو در خدمات کتابخانه های دانشگاهی :پشتیبانی کتابداران ازبرنامه های دانشگاه" را مطرح و به شیوه های عملی پیش روی کتابداران برای پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها پرداخت ودرجلسه پرسش و پاسخ پایانی دکترعباسی رئیس کتابخانه ضمن تشکر از دکتر فتاحی و در تائید سخنان ایشان به گامهای موثری که در حال حاضردر دانشگاه فردوسی برای نزدیک شدن کتابداران به نقش های جدید چه در حوزه علم سنجی وچه سایرعملکردها برداشته شده ؛ اشاره ای داشتند.

 

DSCN1440-1

 

Comments are now closed for this entry