دسترسی آزمایشی به پایگاه ProQuest

ProQuest 

 

گام نخست:


ابتدا VPN خود را غیر فعال کرده و به منظور استفاده از پایگاه ProQuest پراکسی موزیلا را براساس مراحل زیر تغییر دهید:

 

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

5

 

 

گام دوم:

به منظور ورود و استفاده، روی نام پایگاه ProQuest  کلیک کنید.

 

لازم به ذکر است که دسترسی به این پایگاه ها تنها در محدوده دانشگاه فردوسی مشهد امکان پذیر است.

 

 

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء