Agricultural Market Information Virtual

راهنمای Agricultural Market Information Virtual

 

کتابخانه مجازی قدیمی‌ترین فهرست وب را در موضوعات مختلف دارا می‌باشد و دروازه اطلاعاتی به وب‌سایت‌های مختلف می‌باشد که موضوع کشاورزی را نیز تحت پوشش خود دارد.

موضوعات این وب‌سایت در حوزه بازاریابی کشاورزی:

Weather, Farm Journals and A Currency and Unit Converter

در هر بخش از این لینک می‌توان به وب‌سایت‌های مفیدی درباره زیربخش‌های آن دست‌یافت:

آب و هوا: در این بخش وب‌سایت‌های مربوط به پیش بینی آب و هوا را برای کاربران معرفی کرده و لینک آن‌ها را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

مجلات: در این بخش لینک وب‌سایت چهار مجله معتبر را برای کاربران معرفی و در اختیار آن‌ها قرار داده است که شامل این مجلات هستند: "Farm Journal Today," ، "Iowa Farmer Today," ،  Progressive Farmer Online و Farmers Weekly interactive.

تبدیل پول و واحد : در این بخش وب‌سایت‌هایی را برای این عمل به کاربران معرفی می‌کند.

 

Internet Sources on Market Information: Market Reports and Prices

در این زیربخش تمام وب‌سایت‌هایی را که اطلاعات و داده‌های بازار و قیمت‌های هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را ارائه می‌کنند را در معرفی می‌کند.

 

  Internet Sources on Market Information: Markets, Exchanges and Quotes

در این بخش وب‌سایت‌هایی را معرفی می‌کند که در بر دارنده اطلاعات مربوط به مبادله و وزارت اقتصاد و بازرگانی کانادا و امریکا اطلاعات مربوط به تجارت کشاورزی با تأکید بر دانه‌ها هستند و همچنین وب‌سایت‌های مرتبط برای پیدا کردن نقل قول‌ها و قیمت کالاهای متفاوت را معرفی می‌کند.

 

  Links and Other Sources and Ecommerce sites

در این بخش به معرفی وب‌سایت‌هایی می‌پردازد که اطلاعات عمومی در حوزه کشاورزی و اطلاعات بازاریابی آنلاین را برای کاربران فراهم می‌کند و همچنین وب‌سایت‌هایی را معرفی می‌کند که برای فروشندگان که دارای وب‌سایت هستند مفید می‌باشد.

 

  Internet Sources on Market Information: Email and Discussion Groups

در این بخش لیستی از گروه‌های پستی را به کاربران معرفی می‌کند که اطلاعات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهند مانند نقشه‌های پیش بینی آب و هوا، اطلاعاتی در مورد بذرها و...

 

امکانات این وب‌سایت :

در این وب‌سایت موضوعات به ترتیب در جدولی در صفحه نخست آن قرار داده شده‌اند و قبل از دسته‌بندی موضوعات ابتدا درباره اینترنت و مزایای آن و سپس مقدمه درباره بخش‌های وب‌سایت آورده شده است و سپس به دسته‌بندی موضوعات پرداخته است و کاربران می‌توانند با انتخاب موضوع مورد نظر می‌توانند به شرح مختصری درباره موضوع مورد نظر دست‌یافته و لینک‌های هر موضوع را انتخاب و به وب‌سایت و اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید