Eagle-i

eagle-i 2

 

شبکه اجتماعی در حوزه علوم سلولی است که محققان این حوزه می توانند ضمن به اشتراک گذاری تولیدات علمی و تجربیات آزمایشگاهی خود با یکدیگر، بهره وری خود را بهبود بخشند. این شبکه با کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از 9 دانشگاه کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر بیش از 40 مؤسسه پژوهشی و دانشگاهی در آن مشارکت دارند. این شبکه با هدایت مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد مدیریت می شود. آدرس سایت:

https://www.eagle-i.net/

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء