Chapter Swap

cjapter swap 

 

این شبکه برای پرکردن کمبود فضایی برای ارتباط نویسندگان و پژوهشگران با هدف بررسی و ارزیابی آثارشان ایجاد شده است. در بسیاری از موارد پیدا کردن فردی متخصص که اثر تولید شده را قبل از ارسال به ناشر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد دشوار است. در این شبکه نویسندگان می توانند همتایان خود را پیدا کرده و بازخورد آنها را نسبت به اثر تولید شده مورد سنجش قرار دهند.

http://chapterswap.com/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء