شاخص SJR

SJR

 

شبیه ایگن فاکتور است اما در درون خود نرمال سازی بر اساس اندازه را بیشتر در نظر می گیرد و بیشتر به شاخص تاثیر مقاله شبیه است. این شاخص تنها به تعداد استنادات یک مجله اکتفا نمی کند و کلیه استنادات را داری یک وزن مساوی در نظر نمی گیرد، بلکه حوزه موضوعی، کیفیت ، پرستیژ و شهرت مجله استناد کننده می تواند تأثیر مستقیم بر ارزش استناد داشته باشد. در یک بازه زمانی 3 ساله محاسبه می شود. این شاخص در پایگاه اسکوپوس قابل مشاهده است.

  • به طور کلی نرمال سازی در این شاخص تحت تاثیر 3 عامل مهم است:
  • پوشش پایگاه محاسبه کننده (میزان مجلات نمایه شده در اسکوپوس)
  • تعداد مقالات منتشره در این مجلات و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله
  • پرستیژ و کیفیت مجلات

لینک:

http://www.scimagojr.com/

http://www.journalmetrics.com/

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید