شاخص y-index

y-index

شاخص وای سعی دارد با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت به صورت همزمان، نقاط ضعف شاخصهای دیگر را برطرف کند. به این منظور از IF به عنوان شاخص کمی و از رتبه فرد یا مجله یا پایگاه RP به عنوان ضریب ارزش یا شاخص کیفی استفاده می کند. بولن، رودريگز و سمپل در سال 2006 این شاخص را پیشهاد کردند.

 

y-indexformul

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید