شاخص های علم سنجی

شاخص، کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده های دارای ماهیت و خاصیت مشخص است. لذا بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی کرد. محاسبه شاخص ها با فرمولهای ریاضی و آماری امکان پذیر است. 

شاخص های متداول علم سنجی از محاسبه و شمارش چهار متغیر اصلی مؤلف، انتشار، ارجاع و استناد گرفته شده است. رایجترین و معتبرترین شاخص علم سنجی، شاخص استناد است که مهمترین شاخص های علم سنجی بر مبنای آن شکل گرفته اند و برای بهبود و یا تعدیل شاخص استناد ایجاد شده اند. این شاخص ها مبنای ارزیابی پژوهشگران، مجلات و مقالات است. برخی از مهمترین شاخص های علم سنجی به شرح زیر است:

 

دانلود فایل یکپارچه شاخص ها icon-9

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید