دسترسی آزمایشی به پایگاه ProQuest

 news

 

دسترسي آزمايشي به پايگاه پروكوئست (ويژه دانشگاه فردوسي مشهد و فقط VPN)

http://search.proquest.com

(دسترسي تا 15 فوريه)

 

اخبار جديد را از كانال اطلاع رسانی كتابخانه مرکزی در تلگرام دنبال كنيد:

https://telegram.me/FUM_Library

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء