معرفی و هم اندیشی کتاب

 newbook intro

 

 

 

سلسله جلسات معرفی و هم اندیشی کتاب

دوشنبه ها (جلسات مستمر هر هفته برگزار می شود)

جلسات

ادبیات معاصر

موضوع

ساعت 12-14

طبقه همکف - سالن شورا

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان و مکان

شرکت برای عموم آزاد است.

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء