پایگاه های اطلاعات سمینارها و کنفرانس های خارجی

headerkharejiseminar

اطلاع از سمینارها و کنفرانسهای در حال برگزاری یا آتی یکی از راه های روزآمد نگهداشتن اطلاعات تخصصی است. از این رو تعدادی از پایگاه های مهم در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به سمینارها و کنفرانسها تهیه شده است که در ادامه ذکر می شود. شما نیز می توانید با معرفی سایتهای بیشتر ما را در تکمیلی این فهرست یاری کنید.

 

 

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء