پایگاه مقالات الکترونیکی لاتین

 headlatin articles

با توجه به اینکه در حال حاضر امکان دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی و دانلود مقالات لاتین فراهم نمی باشد، لطفا منابع خود را براساس کلید واژه، موضوع یا عنوان از طریق یکی از پایگاه های زیر جستجو کنید و با ارائه DOI  مقاله از طریق سامانه پاد اقدام به تهیه متن کامل مقاله کنید.

Animated-Bullet-DiamondBlueDark راهنمای تهیه مقالات لاتین از پاد icon-9

 

 

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء