بروشورهای موجود در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور معرفی کلی  کتابخانه  به زبان فارسیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور معرفی کلی  کتابخانه  به زبان عربیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور معرفی کلی  کتابخانه  به زبان انگلیسیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور بخش آموزش  کتابخانه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور بخش نشریات  کتابخانه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشوربخش امانت کتابخانه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور مجموعه های اهدایی کتابخانه  icon-9

 Animated-Bullet-DiamondBlueDark  بروشور بخش سفارشات و مجموعه سازی icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark بروشور بخش مرجع کتابخانه icon-9

 ref

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید