هفت گام فرایند پژوهش

 

هفت مرحله عمده برای پیدا کردن یک طرح ساده تا نوشتن مقاله یا مطلب علمی و مستند به شرح زیر می باشد:

 

s1

 

 s2

 

 s3

 

s4

 

s5

 

s6

 

s7

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید